BULEVAR JOVANA DUČIĆA

Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem produžetka Bulevara Jovana Dučića u Novom Sadu i spajanje sa veterničkim ulicama. Projekat je podrazumevao gradnju dva kolovoza sa po dve saobraćajne trake i razdelnim ostrvom. Na mestu na kom ulice Dragoslava Srejovića i Somborska rampa spajaju sa Bulevarom Jovana Dučića izgrađen je kružni tok prečnika 46 metara.

BULEVAR JOVANA DUČIĆA

Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem produžetka Bulevara Jovana Dučića u Novom Sadu i spajanje sa veterničkim ulicama. Projekat je podrazumevao gradnju dva kolovoza sa po dve saobraćajne trake i razdelnim ostrvom. Na mestu na kom ulice Dragoslava Srejovića i Somborska rampa spajaju sa Bulevarom Jovana Dučića izgrađen je kružni tok prečnika 46 metara.