VIJADUKT I TUNEL „ČORTANOVCI“ NA DEONICI STARA PAZOVA – NOVI SAD

U okviru rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne železničke pruge Beograd – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica, kompanija Karin komerc učestvovala je u više projekata: izgradnji vijadukta u km 59 + 159,40, izgradnji vijadukta u km 51 + 423,75, kao i radova na trasi pruge od km 54 + 711,81 do 65 + 602,65.

Vijadukt (59+159,40) je pozicioniran je na izlasku iz tunela Čortanovci. Levi i desni smer vijadukta konstruktivno su podeljeni na galeriju, konstrukcije A, B, C, D, E i umetnute konstukcije IB, ukupne dužine 2.913 metara. U ovaj objekat je ugrađeno 240.000 m3 peska, 178.000 m3 betona, 16.800 tona armature i 1.770 tona užadi za prednaprezanje.

Vijadukt (51 + 423,75) predstavlja železnički most dvokolosečne pruge Stara Pazova – Novi Sad kojim su premošćeni lokalni put Beška – Maradik i vodeni kanal. Mostovska konstrukcija je projektovana i izvedena kao spregnuta konstrukcija sa dve povezane sandučaste grede statičkog sistema proste grede raspona L=40 m. U objekat je ugrađeno približno 2.100 tona armature, 16.100 m3 betona i 1.900 tona čelika.

Projekat trase pruge od km 54 + 711,81 do 65 + 602,65 odnosi se na izvođenje kompleksa građevinsko – montažnih radova na izgradnji: donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova, zidova za zaštitu od buke, uređenja staničnog područja, izmeštanje i zaštitu postojećih inženjerskih mreža u granicama deonice od km 54+711,81 do km 65+602,64 i stajališta Karlovački Vinogradi.

VIJADUKT I TUNEL „ČORTANOVCI“ NA DEONICI STARA PAZOVA – NOVI SAD

U okviru rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne železničke pruge Beograd – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica, kompanija Karin komerc učestvovala je u više projekata: izgradnji vijadukta u km 59 + 159,40, izgradnji vijadukta u km 51 + 423,75, kao i radova na trasi pruge od km 54 + 711,81 do 65 + 602,65.

Vijadukt (59+159,40) je pozicioniran je na izlasku iz tunela Čortanovci. Levi i desni smer vijadukta konstruktivno su podeljeni na galeriju, konstrukcije A, B, C, D, E i umetnute konstukcije IB, ukupne dužine 2.913 metara. U ovaj objekat je ugrađeno 240.000 m3 peska, 178.000 m3 betona, 16.800 tona armature i 1.770 tona užadi za prednaprezanje.

Vijadukt (51 + 423,75) predstavlja železnički most dvokolosečne pruge Stara Pazova – Novi Sad kojim su premošćeni lokalni put Beška – Maradik i vodeni kanal. Mostovska konstrukcija je projektovana i izvedena kao spregnuta konstrukcija sa dve povezane sandučaste grede statičkog sistema proste grede raspona L=40 m. U objekat je ugrađeno približno 2.100 tona armature, 16.100 m3 betona i 1.900 tona čelika.

Projekat trase pruge od km 54 + 711,81 do 65 + 602,65 odnosi se na izvođenje kompleksa građevinsko – montažnih radova na izgradnji: donjeg stroja pruge, drumskih puteva, mostova, potpornih zidova, zidova za zaštitu od buke, uređenja staničnog područja, izmeštanje i zaštitu postojećih inženjerskih mreža u granicama deonice od km 54+711,81 do km 65+602,64 i stajališta Karlovački Vinogradi.