REFERENCE

Predmet ugovora Naručilac predmetnih radova
Građevinski radovi na saniranju, održavanju i krpljenju udarnih rupa, uključujući i radove na raščišćavanju rastinja, deonice puta od Zapadne kapije Lafarge BFC doo do površinskog kopa Mutalj Lafarge BFC doo
Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem produžetka Jovana Dučića u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Rekonstrukcija puta od raskrsnice sa državnim putem IIA-100 do hotela Norcev na Fruškoj Gori Opština Inđija
Izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem na Sentandrejskom putu (od Ulice Primorske do Ulice Velebitske) u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izgradnja ulice Prote Mihaldžića, dela ulice Lisinskog i dela ulice Vladimira Nazora u Petrovaradinu. Ministarstvo Privrede Beograd, Grad Novi Sad, Gradska uprava za
građevinsko zemljište i investicije
Izvođenje zemljanih radova za objekat Fabrika cevi za gorivo pod niskim pritiskom faza 3 u Rumi. Structura Concept doo
Izgradnja saobraćajnica objekat 6 Ruma Koto doo
Izvođenje radova na iskopu zemljišta na parceli predviđenoj za izgradnju tržnog centra Promenada Društvo sa ograničeonm odgovornošću za izgradnju i inženjering
P.A.B. Company, Vršac
Izvođenje dela radova na izgradnji i rekonstrukciji objekata u okviru Froneri fabrike sladoleda u Staroj Pazovi Katago Construction doo, Ruma
Izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji pristupne saobraćajnice do centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Opština Vrbas
Radovi na izgradnji pristupnog puta do skladišnog prostora i na izgradnji skladišnog prostora. Enerkotehnika Južna Bačka doo
Izvođenje radova na sanaciji i ojačanju atarskog puta Segedinac – I faza Opštinska uprava Srbobran
Izvođenje radova na sanaciji klizišta u Slobodarskoj ulici u naselju Ledinci Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Rekonstrukcija saobraćajnice u delu ulice Karlovačkih đaka i okretnice na Dudari JN OP BR: IV-1-3-4 Opštinska uprava Opštine Sremski Karlovci
Građevinski radovi na izradi platoa na TS Srbobran Elnos BL doo, Beograd
Izvođenje radova sa opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji grada Novog Sada – izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda i kanalizacije – lokalitet 17-6 Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izgradnja biciklističke staze Novi Sad – Begeč, I faza, deonica od km 10+573 do km 12+300 JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad
Izgradnja kanalizacionog potisnog voda od lokacije Postrojenja za preradu otpadnih voda Apatinske pivare do izliva u Dunav u Apatinu. Apatinska pivara, Apatin doo
Izgradnja pešačkih staza do novog groblja u naselju Futog Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Lug (IV faza) JN 6/2017 Mesna zajednica Lug
Izgradnja saobraćajnih površina i javnog osvetljenja u Mitrovačkoj ulici u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izvođenje radova na Dogradnji kanalizacione mreže otpadnih voda u naselju Čerević Mesna zajednica Čerević
Izgradnja saobraćajnih površina, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije i izgradnja javnog osvetljenja u ulici Svetozara Miletića, od ulice Jovana Subotića do ulice grčkoškolske u Novom Sadu Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina na delu lokaliteta u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu – priključak na servisnu saobraćajnicu auto-puta E-75 Novi Sad – Beograd na stacionaži km 116+718,32 JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina na uglu Bulevara Evrope i ulice Teodora Pavlovića (do kućnog broja 30) u Novom Sadu JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad
Nasipanje nove industrijske zone u Beočinu – Pripremni radovi (prva faza) JN 15/2016 Opština Beočin
Izgradnja saobraćajnice u radnoj zoni u Novoj Gajdobri u Bačkoj Palanci, treća faza Ministarstvo privrede Beograd, Optština Bačka Palanka
Izvođenje radova na izgradnji platoa za bušača postrojenja, pristupnih puteva i infrastrukture na naftnim i gasnim objektima u NIS A.D. Novi Sad, blok istraživanje i proizvodnja NIS
Izvođenje radova na ojačanju kolovozne kontrukcije atarskog puta u dužini od 610m JKP Put Novi Sad
Uređenje priobalja reke Tise u Titelu – izgradnja sportsko rekreativnih terena Opštinska uprava Titel
Izvođenje građevisnkih radova na izgradnji dela poslovno-stambenog objekta u ulici Futoška 57 u Novom Sadu Hidrozavod DTD, Novi Sad
Izgradnja svlačionica na fudbalskom stadionu u Vognju JKP „Parking i infrastruktura“ Ruma
Izgradnja saobraćajnih površina i vodovoda u delu ulice Nikole Tesle u Kaću JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad
izvođenje radova na pojačanom održavanju saobraćajnih površina u ulici Stevana Pešića u Kovilju JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad
Radovi na sanaciji puta Bešenovački Prnjavor – Beočin Katago Construction doo, Ruma
Radovi na izradi dranažnih kanala na površinskom kopu „Mutalj“ Lafarge BFC doo
Nasipanje pristupnog puta za izradu AB dijafragme.

Zemljani radovi (iskop, utovar i transport materijala do deponije) na izgradnji tržnog centra „Promenada Novi Sad“

P.A.B. Company d.o.o. Vršac
Izvođenje radova na nasipanju terena za potrebe izgradnje i retenzije i saobraćajnih površina na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina, vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije i javnog osvetljenja na delu radne zone Sever 4 u Novom Sadu    JP ZIG Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina na delu lokaliteta u radnoj zoni Sever 4 u Novom Sadu – priključak na servisnu saobraćajnicu Auto-puta E-75 Novi Sad – Beograd na stacionaži km 116+718,32.  Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina u Somborskoj ulici u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
Izvodenje radova na izgradnji objekta Naučno-tehnološki park u Novom Sadu Italiana Costruzioni S.p.a. Ogranak
Parterno uredenje fabrike za proizvodnju cevi za gorivo u okviru radne zone Zapad Studio Structura d.o.o. Beograd
Izgradnja saobraćajnih površina, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije i izgradnja javnog osvetljenja u Ulici Svetozara Miletića, od Ulice Jovana Subotića do Ulice Grčkoškolske u Novom Sadu. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad
Pojačano održavanje ulice Boračka u Sremskoj Kamenici JKP PUT Novi Sad
Pojačano održavanje ulica Radnička i Zmaj Jovina sa pripadajućim raskrsnicama u Šajkašu JP Prostor Titel
Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće hidrantske mreže u Beočinu Agrogrnja d.o.o.
Uređenje sportskih terena, platoa i staza OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu JKP PUT Novi Sad
Radovi na izgradnji silosno-pretovarnog kompleksa u okviru Biznis parka Lafarge BFC u Beočinu Lafarge Beočinska Fabrika Cementa
Zemljani radovi, radovi na saobraćajnicama na zemljištu u Inđiji Energo-zelena d.o.o. Inđija
Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75  II Faza JP ZIG Novi Sad
Izvođenje radova na izgradnji pristupnog puta na gradskoj deponiji u Zrenjaninu JKP Čistoća i Zelenilo Zrenjanin
Rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara u ul. Kraljevića Marka, od ul. Kralja Petra I do Žitnog trga u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
Izgradnja saobraćajnica, betonskih podova, vodovoda, kanalizacije i mašinskih instalacija  u okviru objekta za preradu semenskog kukuruza-KWS Petkus Balkan d.o.o. Bagljaš 
Izgradnja saobraćajnih površina u bloku istočno od puta Novi Sad-Zrenjanin, južno od Kaćke petlje u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
Izvođenje radova za potrebe izgradnje pristupne saobraćajnice na mostu „Beška“ (severna strana) u sklopu izvođenja radova na izgradnji autoputa M-22 (E-75), Novi Sad-Beograd, LOT 5 Alpine d.o.o. Beograd
Izgradnja saobraćajnice i spoljašnje uredjenje u okviru fabrike Hutchinson – Ruma Studio Structura d.o.o. Beograd
59. Izvođenje radova u krugu fabrike Koteks Viscofan u Novom Sadu Energo Maksystem d.o.o. Novi Sad
Izvođenje zemljanih radova na objektu fabrike memorijske pene u Rumi Everrest production d.o.o. Novi Sad
Radovi na izradi interne saobraćajnice u Sečnju Agroglobe d.o.o. Novi Sad
Izgradnja saobraćajnih površina i vodovoda u ulicama Vardarskoj i Tihomira Ostojića u Novom Sadu JP ZIG Novi Sad
Izvođenje radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica na objektu Geneza, Kanjiža Geneza d.o.o. Kanjiža
Izgradnja servisne saobraćajnice i pratećih objekata (parking mesta, platoi) Dunis d.o.o. Futog
Izgradnja objekata IDEA u Bačkoj Palanci Chemmax d.o.o. Bačka Palanka
Uređenje atarskih puteva na teritoriji opštine Šid JP za stambene usluge i građevinsko zemljište opštine Šid
Radovi na uređenju centra u Novoj Pazovi JP Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova
Izvođenje radova na iskopu i izgradnji akumulacionog jezera na lokaciji Sivac-Kljaićevo Radun inženjering d.o.o. Bačka Palanka
Rekonstrukcija ulice Branka Bajića JP ZIG Novi Sad
Izgradnja internih saobraćajnica u fabrici AB montažnih elemenata u industrijskoj zoni u Inđiji Martini gradnja d.o.o. Inđija
Izrada pristupnog puta i lokacije za bušenje bušotine IS-X-5  NIS a.d. Novi Sad