USLUGE

PROIZVODNJA I PRODAJA BETONA

Proizvodnja betona, zajedno sa deponijom peska i šljunka čini složenu proizvodnu celinu. Naše četiri fabrike se nalaze na tri lokacije i spadaju među najsavremenije fabrike za proizvodnju betona u Vojvodini. Radni kapacitet fabrika je 100 – 120 m3/h uz opremu za upravljanje, proizvodnju i kontrolu sveže betonske mešavine.

DETALJNIJE

EKSPLOATACIJA / SEPARACIJA / PRODAJA

Na obali Dunava izgradili smo savremena postrojenja za eksploataciju šljunka i peska. Ona su u sklopu prodajnih mesta, a prevoz agregata se vrši drumskim i rečnim transportom. U sklopu deponije nalaze se i istovarna postrojenja kapaciteta 450 m³/h.

DETALJNIJE

VISOKOGRADNJA

Specifične potrebe tržišta, važnost stalnog usavršavanja i napredovanja, kako u kadrovskom tako i u poslovnom smislu, uslovile su da  kompanija Karin komerc MD krene i sa izvođenjem radova u oblasti visokogradnje. Osnovna delatnost oblasti visokogradnje je izgradnja stambeno – poslovnih, industrijskih, komercijalnih i sportskih objekata, kao i izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji postojećih objekata.

DETALJNIJE

NISKOGRADNJA

Svakodnevno unapređujemo znanja u oblasti niskogradnje, kontinuirano ulažemo u najsavremeniju opremu i mehanizaciju, što je od ključnog značaja za uspešnu realizaciju projekata. Raspolažemo stručnim i iskusnim kadrovima, savremenom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova, laboratorijama za kontrolu kvaliteta i informacionim sistemom za planiranje i praćenje poslovanja.

DETALJNIJE

PRODAJA RASUTIH MATERIJALA

Primarna misija naše kompanije je kvalitet isporučenih proizvoda sa naše šljunkare i fabrike betona.

ŠLJUNAK

PESAK

KAMEN

DETALJNIJE