EKSPLOATACIJA / SEPARACIJA / PRODAJA

Na obali Dunava se nalaze dva savremena istovarna postrojenja kapaciteta 300 m3/h.
Ona su u sklopu prodajnih mesta, a prevoz agregata se vrši drumskim i rečnim transportom.

Za potrebe rečnog transporta, naša kompanija poseduje 3 potiskivača snage od 1.600KS do 2.200 KS, 17 barži nosivosti od 1.250 t do 1.525 t, 2 bagera vedričara za eksploataciju
šljunka kapaciteta 300 m3/h i 700 m3/h I 3 refulerna bagera za eksploataciju peska, kapaciteta od 180 m3/h do 250 m3/h.