PROIZVODNJA I PRODAJA BETONA

Proizvodnja betona, zajedno sa deponijom peska i šljunka čini složenu proizvodnu celinu. Naše četiri fabrike se nalaze na tri lokacije i spadaju među najsavremenije fabrike za proizvodnju betona u Vojvodini. Radni kapacitet fabrika je 100 – 120 m3/h uz opremu za upravljanje, proizvodnju i kontrolu sveže betonske mešavine.

U sklopu svakog operativnog sistema, posedujemo savremeno opremljenu laboratoriju za kontrolu ulaznih sirovina, svežeg i očvrslog betona. Rad fabrika i laboratorija je pod kontinuiranim nadzorom akreditovanih laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala.

Za transport i ugradnju betona, posedujemo više od 30 savremenih mikser – kamiona, nosivosti 4 – 12 m3 betona i auto – beton pumpe dužine 24, 26, 39, 43 i 56 m.